Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

3η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2016 - 2017

3η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2016 - 2017

3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2016-2017

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αρ.Πρωτ.153162/Δ5/20-09-2016/ΥΠΠΕΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Χριστοφιλόπουλος

Δ. Κερερές, Χ. Αγγελή
Τηλέφωνο : 210-344.3012

210-344.2753, 210-3443090
FAX : 210-3442210

E-mail : physea(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: “Σχολικές αθλητικές δραστηριότητες κατά την 3η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού”.

Α. 3η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων αναγνωρίζοντας την
αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής των παιδιών και
εφήβων και στην προσπάθεια να παρακινήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν 
σε οποιοδήποτε είδος φυσικής δραστηριότητας με απώτερο στόχο τη βελτίωση
της φυσικής κατάστασης, την καλλιέργεια ή/και ενίσχυση της ευεξίας,
υιοθετεί το σύνθημα της Μαθητιάδας  ως λογότυπο της 3ης Πανελλήνιας
Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού (143571/Γ4/10-9-2014 Υ.Α.) για το τρέχον έτος
2016-2017 : «Νοιώσε τη  χαρά  της  άθλησης  χωρίς το άγχος της  νίκης
και το φόβο της αποτυχίας: Αθλητισμός- Δικαίωμα για όλους».

Ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού ορίζεται η Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.


Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας θα αποφασίσει για τις
δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής (Δημοτικά,
Γυμνάσια και Λύκεια) εντός σχολικού ωραρίου. Η 3η «Πανελλήνια Ημέρα
Σχολικού Αθλητισμού» πρέπει να είναι ανοικτή στην ευρύτερη κοινωνία,
συνεπώς προτείνεται η διάχυση των δράσεων στις τοπικές αρχές, στον
τοπικό τύπο, στους γονείς κ.α..

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της «3ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» μπορεί να περιλαμβάνει:


· Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό,
αθλήματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές
του σχολείου. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι συναφές με τη θεματική
ενότητα που έχει επιλεγεί και η  συμμετοχή των παιδιών  τόσο στην
εφαρμογή όσο και στην οργάνωση της ημέρας αυτής κρίνεται θεμιτή και
απαραίτητη.

· Οι αθλητικές δράσεις μπορούν να εμπλουτιστούν και
να  συνδυαστούν με προβολές ταινιών, βίντεο σχετικής θεματολογίας,
διαδραστική συζήτηση – αναστοχασμό , ανάγνωση και συζήτηση κειμένων,
άρθρων από εφημερίδες και περιοδικά, κλπ., καλλιτεχνική – εικαστική –
μουσική δημιουργία με συναφή θεματολογία (π.χ. δημιουργία αφίσας, πανό,
κολάζ κλπ.) και άλλα.

· Επιπρόσθετα, την ημέρα αυτή, οι σχολικές
μονάδες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Kids’
Athletics της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF), που θα υλοποιείται
για το σκοπό αυτό σε διάφορα αθλητικά στάδια ανά την Ελλάδα κατόπιν
συνεννόησης με την οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής.

Για την καλύτερη
δυνατή υλοποίηση των δράσεων της «3ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού
Αθλητισμού», στη φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης της, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

· Σε περίπτωση απουσίαςεπαρκούς
υλικοτεχνικής υποδομής ενδείκνυται η συνεργασία με άλλες σχολικές
μονάδες ή αθλητικά κέντρα. Σε αυτήν την περίπτωση, για τη μετακίνησηθα
τηρηθούν τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

· Σε περίπτωση που
οι δράσεις δεν  υλοποιηθούν στην ορισμένη ημερομηνία (3 Οκτωβρίου 2016)
λόγω π.χ. καιρικών φαινομένων, ή άλλων γεγονότων, θα πρέπει να
μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία εντός του μήνα, με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων και να ενημερωθεί η αρμόδια Ο.Φ.Α.. Σε περίπτωση τοπικής
εορτής – αργίας, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής θα ορίσει μια εκ
νέου και εντός του μήνα, ημερομηνία, που θα ισχύει για όλες τις σχολικές
μονάδες της περιοχής.

· Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία που δε
διαθέτουν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής προτείνεται η συμμετοχή στην 3η
Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμούσε συνεργασία με άλλες σχολικές
μονάδες.

Οι σχολικές μονάδες καλούνται να συμπληρώσουν και να
αποστείλουν τον πίνακα(1) και υλικό (βίντεο, φωτοτυπίες, κείμενο, κ.α)
από τις δράσεις της 3ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στην
οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14/10/2016.
Όσον αφορά στις σχολικές μονάδες που θα υλοποιήσουν τις δράσεις σε
διαφορετική ημερομηνία, θα αποστείλουν τα εν λόγω στοιχεία μετά από
επικοινωνία με την οικεία Ο.Φ.Α..

Κατόπιν οι Ο.Φ.Α. θα πρέπει να
συμπληρώσουν και να αποστείλουν τον συγκεντρωτικό πίνακα (2) των
σχολείων αρμοδιότητάς τους στη Διεύθυνση  Φυσικής  Αγωγής  του
 ΥΠ.Π.Ε.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea@minedu.gov.gr  το αργότερο έως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.


Για τη διευκόλυνση των σχολικών μονάδων στην αποστολή των στοιχείων,
επισυνάπτεται ο πίνακας (3) με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Ομάδων
Φυσικής Αγωγής της χώρας.

Β. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (24 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου2016),
που προηγείται της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, η Διεύθυνση
Φυσικής Αγωγής διοργανώνει στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίουαθλητικές
δράσεις στα Γυμναστήρια αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.(Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών
«Ι. Φωκιανός», Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής)και στο
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βύρωνα συμπεριλαμβανομένου του Βιοκλιματικού
Κολυμβητηρίου "Χρήστος Ταμπαξής").

Πίνακας αθλητικών δραστηριοτήτων:
Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
  ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (με εμπόδια)    
ΜΠΑΣΚΕΤ (3^3/ Διαγωνισμοί σουτ)
 
ΣΤΙΒΟΣ (KIDS ATHLETIC)
ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΕΣ
 
ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
   
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ    
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (5^5)
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (Παίζω βόλλευ)  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ    
ΠΕΖΟΠΟΡΕΙΑ/ΤΡΕΞΙΜΟ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΓΙΟΓΚΑ)
 
Η ειδική θεματική ενότητα γνωριμίας με νέες αθλητικές  δραστηριότητες, θα περιλαμβάνει :

1) Γνωριμία με μαχητικά αθλήματα: Πάλη, Πυγμαχία,KickBoxing(βιωματική προσέγγιση, λαβές στοιχεία αυτοάμυνας ).


2) Αντισφαίριση Ξυλορακέτας: εκμάθηση και επίδειξη του αθλήματος από
αθλητές, αγώνας μεταξύ των συμμετεχόντων ( καλούνται όσοι συμμετέχοντες
έχουν  ρακέτα να τη φέρουν μαζί τους ).

3) Προσέγγιση  άλλων  μορφών  άσκησης: «Η Φυσική  Αγωγή καλωσορίζει τη Γιόγκα στην οικογένειά της ».


Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν (Δημοτικά σχολεία Δ΄,
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη-Γυμνάσια –Λύκεια) θα πρέπει να επιλέξουν το αθλητικό
κέντρο και να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους το αργότερο μέχρι την
Πέμπτη 22/9. Αθλητές υψηλού επιπέδου θα συμμετέχουν, μαζί με τους
μαθητές/τριες στις δράσεις.

Σημειώνεται ότι για τον
προγραμματισμό των δράσεων στα αθλητικά κέντρα το ωράριο των ανωτέρω
δράσεων θα είναι από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. Οι δράσεις θα
γίνουν σε δύο κύκλους, 09:00π.μ-11:00π.μ. και 11:30π.μ-13:00μ.μ.
Επισημαίνεται επίσης, ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με
τη χωρητικότητα των παραπάνω εγκαταστάσεων.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

· Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός»: Καφούρου Άννα, 210. 3235299, 210. 3235599.


· Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής (Γήπεδο ΝEAR
EAST):Καρασταμάτη Φανή, Παλαιολόγου Ελευθερία, 210.7212833, 210.7217539,
email:d.p.p.g.kaisarianis@gmail.com.

· Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βύρωνα: Καρασταμάτη Φανή, Γκούφα Παρασκευή, 210. 7212833, 210. 7138258.

Προϋποθέσεις:

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών απαραίτητο είναι:


Α. το έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την
Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) και τις
σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους. Μαθητές και μαθήτριες που δεν
διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις μη
κινητικές δραστηριότητες (οργανωτικές, δημιουργικές, διαδραστικές κλπ.)
και να αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους (πχ. γραμματεία, βιντεοσκόπηση,
φωτογράφιση κλπ.) κατά τη διάρκεια των κινητικών.

Β.  Ονομαστική κατάσταση των μαθητών.

Γ. Ενυπόγραφη δήλωση συμμετοχής του γονέα-κηδεμόνα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ


Βαθμός
Ασφαλείας:
Να
διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ.
Προτεραιότητας:Μαρούσι,
10 -09-2015
Αρ.
Πρωτ. 141822/Δ5ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣ:

 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας


  (έδρες τους)

 2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής &
  Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε & Δ.Ε.
  (μέσω Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης)

 3. Σχολικούς Συμβούλους Δημ. Εκπ/σης &
  ΠΕ 11 (μέσω Περ/ κών Δ/νσεων Εκπ/σης)

 4. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης της χώρας (έδρες τους)

 5. Ομάδες Φυσικής Αγωγής (μέσω των Δ/νσεων
  Β/θμιας Εκπ/σης)

 6. Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια
  και Λύκεια της χώρας (μέσω των Δ/νσεων
  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης).


-----
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
151 80 – Μαρούσι
Πληροφορίες : Δασκαλάκης Στέλιος
Τηλέφωνο : 210-3443516
FAX : 210-3442210

ΘΕΜΑ:
«2
η
Πανελλήνια
Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού»Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη
«παρεμβατική δυναμική» του Σχολικού
Αθλητισμού, της Άθλησης και της Δια Βίου
Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική
ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της
χώρας, θεσμοθέτησε με την 143571/Γ4/10-09-2014
Υ.Α. ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Αθλητισμού,
την πρώτη Δευτέρα του
Οκτωβρίου
κάθε σχολικού έτους. Η
Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
συνδέεται με κεντρικό «θεματικό άξονα»
ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού
πεδίου που υλοποιείται βιωματικά μέσα
από το Σχολικό Αθλητισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του σχολικού έτους. Την ημέρα
αυτή γίνεται επίσης η «εθιμική» έναρξη
των Σχολικών Αγώνων (Αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ»
και Πανελλήνια Πρωταθλήματα Λυκείων
Ελλάδας & Κύπρου). Στις σχολικές μονάδες
της χώρας δεν γίνονται μαθήματα αλλά
διοργανώνονται αθλητικές και άλλες -
επικουρικές ως προς το θεματικό άξονα
- εκδηλώσεις.
Καθώς το 2016 είναι έτος διεξαγωγής
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων,
ο θεματικός άξονας του σχολικού έτους
2015-2016 είναι «Σχολικός Αθλητισμός –
Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά
Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα
Παραολυμπιακά Αθλήματα»
. Για το
σχολικό έτος 2015-16 ως Πανελλήνια Ημέρα
Σχολικού Αθλητισμού ορίζεται η 5η
Οκτωβρίου 2015.
Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Αθλητισμού
, σε κάθε σχολείο της χώρας
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) θα διεξαχθούν
ενδοσχολικές αθλητικές αλλά και
παράλληλες δραστηριότητες που θα
επιλέξει ο Σύλλογος Διδασκόντων, με τη
σχετική μέριμνα για τις διαφορετικές
βαθμίδες εκπαίδευσης.
Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να
μεριμνήσουν, με τον κατάλληλο σχεδιασμό,
ώστε η προσέγγιση του ανωτέρω θεματικού
άξονα να αναδεικνύει βιωματικά μέσω
των αθλητικών δράσεων αλλά και των
παράλληλων εκδηλώσεων το εύρος των
Ολυμπιακών Αξιών που διαπερνούν τόσο
τα Ολυμπιακά, όσο και τα Παραολυμπιακά
αθλήματα
(ενδεικτικά αναφέρουμε την
αξία της συμμετοχής, τις ίσες ευκαιρίες
χωρίς διακρίσεις, το «ευ αγωνίζεσθαι»,
την Ολυμπιακή Εκεχειρία κλπ.).
Επισημαίνεται ότι βασική επιδίωξη
του σχολικού αθλητισμού
στα Δημοτικά,
τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας
είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που
συμμετέχουν, να αποκομίζουν από την
κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία
της ευρύτερης Παιδείας, που ο Αθλητισμός
δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής,
της προσπάθειας, του συναγωνισμού και
της προσωπικής υπέρβασης.
Οι Δ/ντές
των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με
το σύλλογο διδασκόντων, καλούνται να
εντάξουν την προαναφερόμενη δράση στις
δραστηριότητες του σχολείου και να
ενεργήσουν έτσι ώστε να διευκολυνθεί
η άρτια διοργάνωση της ημέρας.

Όπου δεν υπάρχει η σχετική υλικοτεχνική
υποδομή δύναται να προγραμματιστούν
οι αθλητικές και λοιπές δράσεις σε όμορη
σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε
περίπτωση μετακίνησης να λαμβάνονται
όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας. Για
τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών
στις αθλητικές δράσεις απαιτείται
έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
(Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014).Για την άρτια οργάνωση της 2ης
Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού,
η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής
Γραμματείας Παιδείας & Θρησκευμάτων
του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. εντέλλεται για την αποστολή
σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αγγελική−Ευφροσύνη
Κιάου−ΔημάκουΕσωτερική
Διανομή:
 1. Γρ. κ. Υπουργού

 2. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα


 3. Γεν. Δ/νση Σπουδών
  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

 4. Δ/νση Σπουδών
  Πρόγραμμάτων & Οργάνωσης Α/θμιας
  Εκπ/σης

 5. Δ/νση Σπουδών
  Πρόγραμμάτων & Οργάνωσης Β/θμιας
  Εκπ/σης

 6. Δ/νση Ειδικής
  Αγωγής και Εκπαίδευσης


 7. Δ/νση Επαγγελματικής
  Εκπαίδευσης


Αρ.Πρωτ.153981/Γ4/26-09-2014/ΥΠΑΙΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Πληροφορίες : Χ. Αγγελή - Ε. Σταμοπούλου
Τηλ: : 210-3443090, 210-3442206

FAX : 210-3442210
E-mail : physea(ΑΤ)minedu.gov.grΘέμα: «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού»


Σύμφωνα με τις Υ.Α. 143571/Γ4/10-9-2014 περί «Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας
Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» και ΓΔ 58β/1-9-2014 περί «Κοινωνικού
Σχολείου»:

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας
την «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην
ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας,
θεσμοθέτησε (ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου»)
την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του
Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για το τρέχον σχολικό έτος θα διεξαχθεί στις 6 Οκτωβρίου 2014 με θεματικό άξονα: «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».


Τα τελευταία χρόνια, σημαντικοί φορείς (ενδεικτικά, ο Ο.Η.Ε. με τη
θεσμοθέτηση της «Παγκόσμιας Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την
Ειρήνη», η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και Καταπολέμησης των
Διακρίσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα περιεχόμενα στη Λευκή Βίβλο,
Παγκόσμιες Αθλητικές Ομοσπονδίες κ.ά.), αναγνωρίζουν τη συμβολή του
αθλητισμού στην προώθηση αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων (όπως η κοινωνική
συνοχή, η ένταξη, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η ευγενής άμιλλα κλπ.)
που στο σύνολό τους οδηγούν στη δημιουργία ενεργών δημοκρατικών πολιτών.


Για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώρας
(Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για
τον τρόπο οργάνωσης της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού».
Επιθυμητή είναι η συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και
τα μαθητικά συμβούλια του κάθε σχολείου στην προετοιμασία της ημέρας. Η
1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» πρέπει να είναι ανοικτή στην
ευρύτερη κοινωνία, συνεπώς προτείνεται η πρόσκληση των τοπικών αρχών,
του τοπικού τύπου, των γονέων κλπ., προκειμένου να παρακολουθήσουν τις
εκδηλώσεις του κάθε σχολείου.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» περιλαμβάνει:


• Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό,
αθλήματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές
του σχολείου. Ο τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω πρέπει να διασφαλίζει
την εφαρμογή της θεματικής της ημέρας (Ρατσισμός και Διαφορετικότητα,
όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι) και τη συμμετοχή του συνόλου των
μαθητών/τριών, τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην οργάνωση της
ημέρας. Οι δράσεις της ημέρας αυτής αναδεικνύουν, από την αρχή της
σχολικής χρονιάς, την κοινωνική διάσταση, τη φιλοσοφία και τη δυναμική
του Σχολικού Αθλητισμού στο πλαίσιο του σύγχρονου «Κοινωνικού Σχολείου».


Οι κινητικές δράσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο
εμπλουτίζονται και συνδυάζονται με (μέρος ή το σύνολο από) τα παρακάτω:

• Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας και διαδραστική συζήτηση – αναστοχασμός.


• Επεξεργασία και συζήτηση για τις έννοιες της βίας, του ρατσισμού, του
κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. μέσα από μικρά κείμενα, τίτλους αθλητικών
εφημερίδων, βιογραφίες αθλητών κλπ.

• Καλλιτεχνική – εικαστική – μουσική δημιουργία με συναφή θεματολογία (π.χ. δημιουργία αφίσας, πανό, κολάζ κλπ.).


Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται, κυλιόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του
ωραρίου, από όλη τη σχολική κοινότητα, με τη συμμετοχή του συνόλου των
μαθητών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, μετά από κατάλληλο
σχεδιασμό και προετοιμασία.

Η διάχυση των δράσεων της ημέρας
μπορεί να επιτευχθεί, μέσω παραγόμενου υλικού, τοπικά ή ευρύτερα, με
διάφορους τρόπους (π.χ. πανό, κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα
ευδιάκριτα σημεία της σχολικής εγκατάστασης ή σε άλλα σημεία της
ευρύτερης περιοχής, αρθρογραφία σε ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις που
υλοποιήθηκαν κλπ.).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Για την
καλύτερη δυνατή υλοποίηση της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού
Αθλητισμού», στη φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης της, πρέπει να
ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

• Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς
υλικοτεχνικής υποδομής είναι δυνατόν να προγραμματιστούν οι
προαναφερόμενες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή
αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης να λαμβάνονται όλα τα
προσήκοντα μέτρα ασφάλειας.

• Για τη συμμετοχή των μαθητών και
μαθητριών απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296
τΒ΄21.05.2014) και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους. Μαθητές και
μαθήτριες που δεν διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, μπορούν να συμμετέχουν σε
όλες τις μη κινητικές δραστηριότητες (οργανωτικές, δημιουργικές,
διαδραστικές κλπ.). Αυτοί οι μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια των
κινητικών δράσεων, μπορούν να αναλάβουν άλλους ρόλους (πχ. γραμματεία,
βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση κλπ.).

• Σε περίπτωση που στις 6
Οκτωβρίου 2014 υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, ή άλλοι λόγοι που δεν
επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της ημέρας αυτές μεταφέρονται με
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων εντός του μηνός. Σε περίπτωση τοπικής
εορτής – αργίας οι εκδηλώσεις μεταφέρονται σε άλλη μέρα, για όλα τα
σχολεία της περιοχής, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.


• Ολιγοθέσια σχολεία που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής
οργανώνουν την 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία
με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, χωρίς κινητικές
δραστηριότητες.

• Σχολεία που δεν διαθέτουν κανένα εκπαιδευτικό
Φυσικής Αγωγής με πλήρες ωράριο, οργανώνουν την 1η «Πανελλήνια Ημέρα
Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν
είναι εφικτό, εντός Οκτωβρίου, μετά από συνεννόηση του Διευθυντή της
σχολικής μονάδας με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 11 και τον οικείο
Διευθυντή Εκπαίδευσης (δηλαδή με αλλαγή ημερομηνίας).

• Στο
σχεδιασμό και την προετοιμασία της ημέρας συμβάλουν οι Σχολικοί
Σύμβουλοι ΠΕ11 της χώρας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ΦΑ των
σχολικών μονάδων.

Το κάθε σχολείο μπορεί να βιντεοσκοπήσει, να
φωτογραφήσει ή να αποτυπώσει με άλλο τρόπο τις δραστηριότητες που
υλοποίησε κατά τη διάρκεια της ημέρας και με μία συνοπτική αναφορά να το
αποστείλει το αμέσως επόμενο διάστημα στη Συντονιστική Επιτροπή του
Κοινωνικού Σχολείου (σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί τις
αμέσως επόμενες ημέρες) για την αναγνώριση «Καλών Πρακτικών» σε
πανελλήνιο επίπεδο.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Επισυνάπτεται πίνακας ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στις οικείες Ομάδες Φυσικής Αγωγής και αφορά:

1. καταγραφή δράσεων
2. κινητικές δραστηριότητες, άθλημα ή αθλήματα που διοργανώθηκαν

3. συνολικό αριθμό μαθητών/μαθητριών της σχολικής μονάδας
4. συνολικό αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών


Οι ανωτέρω πίνακες θα αποσταλούν στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής της χώρας
και στη συνέχεια αυτές θα αποστείλουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία στη
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea@minedu.gov.gr το αργότερο έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.143571/Γ4/10-09-2014/ΥΠΑΙΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες : Α. Κάτσαρης
FAX: 210-2442210

E-mail: physgram(AT)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Θεσμοθέτηση Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού»

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.2 και του άρθρου 63 του Ν. 1566/1985
«Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985
2.Το με αρ. πρωτ. 94654/ΣΤ5 Φ.Ε.Κ. 1618/19.06.2014 άρθρο 2 παρ. 5 περί αρμοδιοτήτων υφυπουργού Αλ. Δερμεντζόπουλου.

3. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01-11-2005)
Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης » όπως αυτή τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες Υ.Α. και ισχύει.
4. Την Υ.Α. υπ. αρ. 41871/Γ4/11 -4-2012 (Φ.Ε.Κ. 1296/τ.Β΄/12-4-2012) περί «ΑθλοΠαιδείας» σε Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.

5. Την Υ.Α. υπ. αρ.48930/Γ4/5-4-2013 (Φ.Ε.Κ. 858/τ. Β΄/10-4-2013) περί «ΑθλοΠαιδείας» Λυκείων.
6. Την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) περί Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητού.

7. Την Εγκύκλιο της Δ.Φ.Α. με αρ. πρ. 30347/Γ4/20-03-2012 περί «ΑθλοΠαιδείας».


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική
δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη
ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθετεί
(ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου») την
Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου
κάθε σχολικού έτους. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα συνδέεται
κάθε σχολική χρονιά με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου
μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που όμως θα υλοποιείται βιωματικά μέσα
από το Σχολικό Αθλητισμό.

Ο θεματικός άξονας του Σχολικού Έτους 2014-2015 είναι «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».


Την ημέρα αυτή θα γίνεται επίσης η «εθιμική» έναρξη των Σχολικών Αγώνων
(Αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» και Πανελλήνια Πρωταθλήματα Λυκείων Ελλάδας
& Κύπρου) και θα διοργανώνονται ειδικές εκδηλώσεις στις σχολικές
μονάδες όλης της χώρας.

Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού,
σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) θα διεξαχθούν
ενδοσχολικοί Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ, σε άθλημα ή αθλήματα που θα επιλέξει
ο Σύλλογος Διδασκόντων μετά από εισήγηση των Εκπαιδευτικών Φυσικής
Αγωγής του σχολείου, με τη σχετική μέριμνα για τις διαφορετικές βαθμίδες
εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι βασική επιδίωξη των σχολικών
αγώνων «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» στα Δημοτικά σχολεία, στα Γυμνάσια και στα Λύκεια
της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν, να
αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης
Παιδείας, που ο Αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της
προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης.

Οι
εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να μεριμνήσουν και να δημιουργήσουν όσο το
δυνατόν περισσότερες μικτές ομάδες μαθητών/μαθητριών καθώς και
μαθητών/μαθητριών με αναπηρίες κάθε μορφής. Επίσης οι εκπαιδευτικοί
Φυσικής Αγωγής προετοιμάζουν και πρωτοστατούν σε θέματα αθλητικού ήθους
και «ευ αγωνίζεσθαι». Ο ρόλος τους ΕΙΝΑΙ κυρίαρχος υπηρετώντας το όραμα
των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ», ώστε να προκύψουν οι αυριανοί Δια Βίου
Ασκούμενοι καθώς και οι (σωστοί) αυριανοί αθλητές, προπονητές,
διαιτητές, παράγοντες, φίλαθλοι και εν γένει πολίτες.

Οι Δ/ντές
των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους εκπ/κούς Φυσικής Αγωγής,
καλούνται να εντάξουν την προαναφερόμενη δράση στις δραστηριότητες του
σχολείου και να ενεργήσουν έτσι ώστε να διευκολυνθεί η άρτια διοργάνωση
της καθώς και να αποστείλουν σχετικά στατιστικά στοιχεία στην οικεία
Ομάδα Φυσικής Αγωγής που να αφορούν:

1.στο άθλημα ή αθλήματα που διοργανώθηκαν

2.στο συνολικό αριθμό μαθητών/μαθητριών της σχολικής μονάδας

3.στο συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών ανά άθλημα

4.στο συνολικό αριθμό των ομάδων ανά άθλημα

5.στο συνολικό αριθμό των αγώνων


Η οργάνωση των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες
Υ.Α. και εγκυκλίους για το Σχολικό Αθλητισμό. Για το λόγο αυτό οι
οικείες ομάδες Φυσικής Αγωγής καλούνται να προκηρύξουν άμεσα
Ενδοσχολικούς “Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ” ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ
σύμφωνα με την Υ.Α. παρ. 5 και 6 της 41871/Γ4/11-4-2012
(Φ.Ε.Κ.1296/τ.Β΄/12-4-2012) και την Υ.Α. 48930/5/4/2013 (Φ.Ε.Κ.
858/τΒ΄10/4/2013) και με τήρηση του πνεύματος της υπ. Αριθμ.
30347/Γ4/20-3-2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και του
«θεματικού άξονα» για την 1η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (6
Οκτωβρίου 2014).

Όπου δεν υπάρχει η σχετική υλικοτεχνική υποδομή
δύναται να προγραμματιστούν οι προαναφερόμενοι αγώνες σε όμορη σχολική
μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης να λαμβάνονται όλα τα
προσήκοντα μέτρα ασφάλειας. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών
απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την
Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014).

Για
την άρτια οργάνωση της «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» η
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι αρμόδια για την
έκδοση σχετικών εγκυκλίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου