Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

'Chalk and talk' teaching might be the best way after all

'Chalk and talk' teaching might be the best way after allΚλείνω παρουσιάζοντας σε ελεύθερη μετάφραση τα συμπεράσματα του άρθρου:

Μπορείτε να δείτε και αυτό:
 Why asians are so good at maths and science?
Why Are Asians So Good At Maths And Science? Read more from Asian Scientist Magazine at: http://www.asianscientist.com/2016/05/academia/asian-students-good-maths-science/
Why Are Asians So Good At Maths And Science? Read more from Asian Scientist Magazine at: http://www.asianscientist.com/2016/05/academia/asian-students-good-maths-science/
Why Are Asians So Good At Maths And Science? Read more from Asian Scientist Magazine at: http://www.asianscientist.com/2016/05/academia/asian-students-good-maths-science/

Δεν υπάρχει μοναδικός τρόπος διδασκαλίας: Αν συμφωνήσουμε ότι μερικές μέθοδοι διδασκαλίας είναι αναποτελεσματικές, αυτό δε σημαίνει ότι υπαρχει ένας μοναδικός ορθός τρόπος διδασκαλίας. Αν και η  έρευνα προτείνει ότι μερικές μέθοδοι διδασκαλίας είναι αποτελεσματικότερες από άλλες, είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό ότι η διδασκαλία είναι πολυσύνθετη διαδικασία. Οι δάσκαλοι χρειάζονται διάφορες στρατηγικές. 

Στα πρώτα χρόνια στο δημοτικό τα παιδιά πρέπει να απομνημονεύσουν γνώσεις, όπως πίνακες πολλαπλασιασμού, ποιήματα ή μπαλάντες, ώστε να μπορούν να τα ανασύρουν εύκολα και γρήγορα. Η εκπαίδευση αφορά επίσης στην περιέργεία και την καινοτομία και θα υπάρξουν φορές που αυτού του είδους διδασκαλία δεν είναι η κατάλληλη, για παράδειγμα όταν οι μαθητές ερευνούν ένα θέμα που τους ενθουσιάζει ή όταν αναλαμβάνουν δική τους έρευνα και ανάλυση. Ανάλογα με το τι διδάσκονται τώρα, τι έχουν ήδη μάθει και τι πρόκειται να διδαχθούν αργότερα, πόσο προσιτό τους είναι το θέμα διδασκαλίας, ακόμα κι από τη στιγμή της ημέρας που γίνεται η διδασκαλία, οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους κάθε φορά και να είναι ευέλικτοι.

Το πρόβλημα προκύπτει όταν οι δάσκαλοι και οι ερευνητές της διδασκαλίας παροτρύνουν για μία συγκεκριμένη μέθοδο έναντι άλλων. 

There’s not just one way to teach

To argue that some teaching and learning strategies are ineffective
does not mean that there is only one correct way to teach. While
research suggests some practices are more effective than others, it also
needs to be realised that teaching is a complex business. Teachers need
various strategies.

In the early years of primary school, children need to memorise
things like times tables and poems and ballads so that they can be
recalled easily and automatically. Education is also about curiosity and
innovation and there will be other times when rote learning will be
unsuitable – for example, when students explore a topic that excites them and where they undertake their own research and analysis.

Depending on what is being taught, what has gone before and what is
yet to come, whether students are well versed in a particular area of
learning or are novices, and even the time of day, teachers must adapt
their teaching to the situation and be flexible.

The problem arises when teachers and teacher education academics
privilege one particular approach to the detriment of all others.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου