Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 09-06-16 Το γυμνάσιο αλλάζει

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 09-06-16 Το γυμνάσιο αλλάζει • Για την καλύτερη διαχείριση του διδακτικού χρόνου εντός του σχολικού
  έτους θα υιοθετηθεί και στο γυμνάσιο η διαίρεση σε δύο τετράμηνα αντί
  σε τρία τρίμηνα με παράλληλη διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης των
  μαθητών/τριών.
 • Θα αυξηθεί ο αριθμός των εβδομάδων του χρόνου που αφιερώνεται στη
  διδασκαλία με περιορισμό του χρόνου που διατίθεται στις προαγωγικές και
  απολυτήριες εξετάσεις (λήξη των μαθημάτων τέλος Μαΐου)
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί το σχ. έτος 2016-17 είναι το εξής:
                      
  Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα Τάξεις
  Α Β Γ
  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 2 2
  Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (από το πρωτότυπο) 2 2 2
  Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
    Μαθηματικά 4 4 4
  Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
  Χημεία - 1 1
  Βιολογία 1 1 1
  Γεωγραφία 1 2 -
    Οικιακή Οικονομία 2 - -
    Ιστορία 2 2 2
    Κοινωνική και πολιτική Αγωγή - - 2
    Θρησκευτικά 2 2 2
    Αγγλικά 2 2 2
    Γαλλικά/Γερμανικά 2 2 2
    Φυσική Αγωγή 2 2 2
  Τεχνολογία και Πληροφορική Τεχνολογία 1 1 1
  Πληροφορική 1 1 1
  Τέχνες και πολιτιστικές δραστηριότητες Μουσική 1 1 1
  Καλλιτεχνικά 1 1 1
  Σύνολο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου 32 32 32
   
 • γ) Στο δεύτερο τετράμηνο οι
  διδάσκοντες/ουσες όλων των γνωστικών αντικειμένων θα έχουν τη δυνατότητα
  αντί ωριαίου διαγωνίσματος να προτείνουν στους μαθητές θέματα
  συνθετικών εργασιών και τα παραδοτέα να λαμβάνονται υπόψη στην ατομική
  αξιολόγηση των μαθητών/τριών για το δεύτερο τετράμηνο.
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου